Rajd Trzech Prezydentów

IV edycja Rajdu 30.09.2023 oraz quest folkowy „Tajemnice Beskidzkiego Bruclika”

Zapraszamy do śledzenia strony oraz FB:

https://www.facebook.com/sciezkatrzechharnasi/

REGULAMIN RAJDU

IV Rajd Trzech Prezydentów po trasie Ścieżki Trzech Harnasi pod Patronatem honorowym Starosty Powiatu Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka oraz Starosty Powiatu Żywieckiego Andrzej Kalata

„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027”

Start Rajdu: 30.09.2023 godzina 8:30 Trójstyk Jaworzynak Gmina Istebna

Meta: Park w Centrum Rajczy

1. Organizatorzy Rajdu Trzech Prezydentów:

Stowarzyszenie Sólkiczora

2. Współorganizatorzy i wspierający :

Powiat Żywiecki

Powiat Cieszyński

Urząd Gminy Rajcza

Urząd Gminy Istebna

Urząd Gminy Milówka

Urząd Gminy Cierne

Urząd Gminy Skalite

CKiS Rajcza

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej

Lasy Państwowe

3. Zabezpieczenie Rajdu :

Strażacy OSP Istebna , OSP Sól , OSP Zwardoń, OSP Rajcza

4. Kierownictwo Rajdu:

Komandor Rajdu – Przemysław Romanek

5. Cele Rajdu:

Głównym celem jest reklama oraz propagowanie  walorów nowo powstałej Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi, rozwój oraz propagowanie turystyki górskiej , ukazanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Propagowanie tradycyjnego wypasu owiec i produktów z nim związanych

6. Termin i miejsce rozpoczęcia Rajdu:

Bus dowożący uczestników na start rajdu Rajcza parking CKiS Centrum odjazd 7:20 i 7:50 liczba osób ograniczona , organizator nie odpowiada za brak miejsc w busach.

30 września 2023, godzina 8:30 – Trójstyk Jaworzynka, gmina Istebna

Biuro Rajdu – wiata na Trójstyku Jaworzynka, czynne od godz. 7:30 do godz. 8:30

Po potwierdzeniu uczestnictwa, zawodnik otrzyma numer startowy oraz kupon żywnościowy dla zawodnika

7. Meta zakończenie Rajdu:

Park w centrum Rajczy, w pobliżu siedziby CKiS

Start imprezy podsumowującej rajd rozpocznie się o godzinie 16:00

8. Trasa Rajdu:

Rajd będzie przebiegać wyznaczoną Zbójnicką Ścieżką Trzech Harnasi przez punkty:

Trójstyk Cierne , Jaworzynka przez Czadeczkę, Krężelkę , Szerokie , Granica Państwa,  Sołowy wierch ,Trojak Skalite , Myto, Zwardoń, Beskidek , Rachowiec , Polane, Sól Kiczora ,Chromiczoki, Staronie, Zabawa , Hulboje ,Rajcza centrum.

Cała trasa wyniesie około 34 km.

Trasa jest oznaczona kierunkowymi tabliczkami Ścieżki trzech harnasi. Większość tarasy to ubite ścieżki górskie, część trasy to drogi publiczne .

9. Na trasie rajdu znajduje się:

Siedem punktów odpoczynkowych

Cztery punkty żywieniowe :

  1. Istebna – wiata Czadeczka/rozdanie pakietów żywnościowych /
  2. Beskidek- Zwardoń
  3. Sól Kiczora – obok  Siedziby Koła Łowieckiego/przed sklepem U Kasi/
  4. Ciepły posiłek na mecie rajdu  – amfiteatr CKiS Rajcza

Obsługa przewodnika

Zabezpieczenie medyczne

10. Trasę można skrócić w zależności od kondycji uczestników w dwóch punktach i skorzystać ze zorganizowanego  transportu busem lub pociągiem we własnym zakresie, aby dotrzeć do mety rajdu .

Rozkład komunikacji i miejsc zbiórki:

Myto Zwardoń /stare przejście graniczne/

Bus – darmowy odjazd 13.30

alternatywnie  (we własnym zakresie) – pociąg Kolei Śląskich Zwardoń do Rajczy 13:59 lub 15:07

Sól Kiczora „Sklep U Kasi”

Bus czeka do 15:40

Przystanek Sól Kiczora – pociąg Kolei Śląskich 14:23 , 15:49

11. Na mecie Rajdu :

Ciepły posiłek – dla uczestnika

Festyn podsumowujący Rajd Trzech prezydentów oraz quest pasterski występy kapeli regionalnych. (Szczegóły na plakacie oraz wydarzeniu FB)

Darmowy Bus, który odwiezie chętnych uczestników na miejsc startu Jaworzynka. Końcowy przystanek autobusowy znajduje się przy Trójstyku – odjazd  godzina 19:00  

12. W Rajdzie może uczestniczyć każdy, kto posiada odpowiedni stan zdrowia i akceptuje regulamin Rajdu. Młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką rodziców lub opiekunów.

Organizator oraz właściciele terenu nie odpowiadają za zdarzenia i wypadki w czasie trwania rajdu. Uczestnicy przemieszczający się po drogach publicznych muszą zachować ostrożność i przestrzegać obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie NNW

13. Zgłoszenie uczestników:

Rejestracji można dokonać na stronie https://competit.pl/w/2773/

Należy potwierdzić uczestnictwo w biurze rajdu  i odebrać numer startowy.

Rejestracji można dokonać również w biurze rajdu przed startem. Z uwagi na ograniczenia liczby uczestników spowodowane pandemią organizator poleca wcześniejszą rejestrację online.

Biuro Rajdu czynne będzie w dniu 30.09.2023 r w miejscu Trójstyk Wiata Cierne od godz. 7,45 do 8.30 /miejsce  startu rajdu/

Uczestnictwo w Rajdzie Trzech Prezydentów jest po wpłacie pakietu startowego w wysokości 20 zł na konto Stowarzyszenia Sólkiczora w Banku Spółdzielczego w Rajczy 40 8125 0008 0008 9829 2000 0010 , natomiast uczestnictwo w queście pasterskim „Tajemnice Beskidzkiego Bruclika” jest zupełnie darmowe.

14. Informacje dodatkowe:

– w sytuacjach szczególnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu,

– organizatorzy zalecają uczestnikom ubezpieczenie się od NNW.

– organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, regulaminu oraz planu rajdu

– prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje kierownictwu Rajdu

15. Zgodnie z zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych:
Informujemy, że Państwa dane są gromadzone i przechowywane wyłącznie dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa w Rajdzie Trzech Prezydentów, jedynie przez okres niezbędny dla organizacji wydarzenia. Następnie wszelkie dane są bezpowrotnie kasowane. Nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą udostępniane innym organizacjom. Osoby, które podpiszą się na liście uczestników zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku w mediach społecznościowych i innych środkach przekazu w celach reklamowych Rajdu trzech prezydentów oraz Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi.

16. Dane adresowe organizatora:

Stowarzyszenie Sólkiczora

34-370 Sól Kiczora 82

Solkiczora.pl@gmail.com

Telefon 515296166